Fəlsəfəmiz və İctimai İşlərimiz

“Right to the Point”

In order to provide our clients with highest possible standard of legal service and retain the quality of our services, we follow a philosophy which is also embodied in the name ad rem, meaning “right to the point, without digression” in Latin. Generally, our philosophy is to concentrate on our clients’ business and provide them with advice, which is efficient, effective and to the point. 

We concentrate on our clients’ short-term and long-term goals, and guided by full understanding of clients’ businesses solve their problems in the most efficient way. We operate exercising commercial judgment guided by determination to provide best solution to the clients’ legal needs. We believe quality of our services shall be evaluated by the quality of the solutions we propose to our clients. We are primarily aimed providing our clients with efficient and real solutions to make improve their situation or solve their problems.

In addition to our knowledge, skills and international experience, we are well aware of local realities. Therefore, we intent to propose solutions which are feasible and effective in local realities. Mindfulness of Clients’ Needs: Clients can trust us to take responsible, practical and business-oriented approach in achieving their goals. We believe with our integrity and quality of services we can gain and retain the trust of our clients and become their trusted companion. We adopt the view that deep understanding of our clients’ strategy and business are very essential for successful representing them and defending of their interests.


ƏLAQƏLİ XƏBƏR VƏ MƏLUMATLAR
Daşınar əmlakın yüklülüyünün dövlət reyestri fəaliyyətə başlamışdır
18 Jul 2018
Daşınar əmlak üzərində yüklülüklər, o cümlədən girovlar, elektron qaydada https://mpcr.fimsa.az ünvanında qeydiyyata alına bilər.
Adrem Attorneys Hüquq Şirkəti iki nəfər hüquqşünas təcrübəçini işə dəvət edir
18 Jul 2018
Adrem Attorneys Hüquq Şirkəti iki nəfər hüquqşünas təcrübəçi vəzifəsi üzrə ödənişli əsasla işçi dəvət edir. Təcrübə proqramının 3-6 ay davam edəcəyi nəzərdə tutulur.
Yeni mübahisələrin həlli mərkəzi
18 Jul 2018
Azərbaycanda yeni mübahisələrin həlli mərkəzi fəaliyyətə başlamışdır